Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Nhiệm vụ duy nhất của em là làm con cặc anh cương