Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Em nói không thích mà cái lồn em ướt quá đi