Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Em mặc quần mà sao chừa cái lồn ra vậy hả vợ